Program studiów magisterskichMaster programmeMasterstudiengangΜεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδώνMaster programme
 


Program studiów magisterskich  

Europejski program studiów magisterskich „Governance for Sustainability” to wysokiej jakości program, którego celem jest wykształcenie przyszłych liderów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w dziedzinie administracji publicznej, prawa, nauk społecznych, ekonomii, energii odnawialnych, zrównoważonego rolnictwa, żywności i zdrowia publicznego. Program nauczania jest aktualny i uwzględnia najnowsze wyniki badań w wykładanych dziedzinach. Oferuje on również różne metody kształcenia, w tym zajęcia w formule „blended learning”.

Program umożliwia studentom skorzystanie z elastycznej ścieżki kształcenia i podjęcia nauki na wybranych szkołach wyższych wchodzących w skład konsorcjum. Dodatkową zaletą programu jest jego interdyscyplinarność oraz wysoki poziom gwarantowany przez wykładowców będących specjalistami z danych dziedzin.
Program składa się z czterech podstawowych komponentów:

  • Kursy podstawowe: Kursy te obejmują podstawową wiedzę z zakresu „zrównoważonego rozwoju” (semestr 1 – Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • Kursy specjalizacyjne: Studenci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają jedną z pięciu specjalizacji (semestr 2 – wybrany uniwersytet)*
  • Praktyki zawodowe: Studenci uczestniczą w praktykach zawodowych. Pozwoli im to zdobyć doświadczenie, które ułatwi zarówno napisanie pracy magisterskiej, jak i późniejsze zdobycie pracy. Ograniczona liczba zajęć pozwoli studentom skupić się na praktykach. (semestr 3 – wybrany uniwersytet)
  • Praca magisterka: Studenci piszą pracę magisterską (semestr 4 – wybrany uniwersytet)

* Pełna lista Kursów Specjalizacyjnych znajduje się w PDF’e GAVA Program Studiów Magisterskich

Program daje absolwentom kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w organizacjach publicznych i prywatnych. Zdobędą oni gruntowną wiedzę z zakresu: zrównoważonego rozwoju, zarządzania administracją rządową, ekonomii, sektora rolnego, a także umiejętność przyjęcia perspektywy globalnej przy rozwiązywaniu kwestii związanych ze stabilnym i długoterminowym rozwojem. W odpowiedzi naszeroki zakres wyzwań, w obliczu których stoi globalna gospodarka, program będzie uwzględniał m.in.: kwestie „skutecznego rządzenia”, stabilności ekonomicznej i społecznej stanowiącej globalne dobro publiczne, metod badawczych, które można przenieść na obszar działań w zakresie zdrowia publicznego, polityki i edukacji.

Wymagania rekrutacyjne

  • Tytuł licencjata (minimum 180 punktów ECTS) lub tytuł równoważny uzyskany na uniwersytecie lub w innej instytucji oferującej studia wyższe
  • Komplet dokumentów aplikacyjnych (w tym List motywacyjny)
  • Dokument potwierdzający dostateczną znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS lub inne). Informacje dotyczące uznawalności innych certyfikatów można uzyskać od koordynatora programu

Program studiów nie jest jeszcze oferowany dla studentów, niemniej jednak konsorcjum podjęło działania w celu jego wdrożenia w najbliższym czasie.