Program studiów doktoranckichPhD programmeDer DoktorstudiengangΔιδακτορικό πρόγραμμαPhD programme
 


Program studiów doktoranckich  

Program studiów doktoranckich

Europejski program studiów doktoranckich „Governance for Sustainably” to wysokiej jakości program którego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z obszaru ekonomii, nauk społecznych, prawa i administracji publicznej, ochrony środowiska oraz innych spokrewnionych dziedzin. Absolwenci programu będą mogli pracować jako specjaliści na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym i/lub poświęcić się pracy naukowej na renomowanych uczelniach europejskich i światowych. Program ten, wyposaży bowiem doktorantów nie tylko w wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale i umiejętność projektowania i prowadzenia badań.

Przez cztery lata studiów wykładane będą przedmioty powiązane w pięć obszarów nauki: ekonomia i ekonometria środowiskowa, ekonomia, polityka społeczna i bezpieczeństwo socjalne, prawo z uwzględnieniem administracji publicznej.

Program ten składa się z dwóch głównych komponentów:

  • Kursy podstawowe oraz przedmioty do wyboru (semestr 1-4)
  • Seminarium doktoranckie (semestr 1-8)

Wiedza zdobyta w ramach programu studiów doktoranckich „Governance for Sustainability” pozwoli jej absolwentom znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej, jednostkach badawczych, uniwersytetach czy firmach prywatnych.

Wymagania rekrutacyjne

  • Tytuł magistra (minimum 120 punktów ECTS) lub tytuł równoważny uzyskany na uniwersytecie lub w innej instytucji oferującej studia wyższe
  • Komplet dokumentów aplikacyjnych (w tym list motywacyjny)
  • Dokument potwierdzający dostateczną znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS lub inne). Informacje dotyczące uznawalności innych certyfikatów można uzyskać od koordynatora programu

Program studiów nie jest jeszcze oferowany dla studentów, niemniej jednak konsorcjum podjęło działania w celu jego wdrożenia w najbliższym czasie.