Partnerzy projektuConsortium MembersMitglieder des KonsortiumsΜέλη του ομίλουLes membres du consortium
 


Partnerzy projektu  

Uniwersytet Łódzki - University of Lodz
Koordynator projektu

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów znajdujący się w Polsce środkowej, kształcący ponad 40 000 studentów oraz zatrudniający niemal 4 000 pracowników w ramach 12 wydziałów i kilku między-kierunkowych jednostek organizacyjnych, takich jak Centrum Doskonałości KNOWBASE oraz Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii. W misji naszej instytucji koncepcja nauczania przez całe życie zajmuj eistotne miejsce. Każdego roku uniwersytet monitoruje zmiany i rozwój mające miejsce w edukacji i stara się proponować formy i treści nauczania odnoszące się do nowoczesnych, wysokich standardów europejskich. Większość kursów ma Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznawane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, a także pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Osoba kontaktowa: Karolina Tomczyk, MA

Koordynator projektu

Uniwersytet Łódzki, Polska

E-mail: Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail Karolina.tomczyk(at)uni.lodz.pl

Phone: +48 42635 47 52

www.uni.lodz.pl

www.proedu.uni.lodz.pl

University of Westminster
Partner

University of Westminster to dynamiczna międzynarodowa instytucja edukacyjna, mieszcząca się w Harrow, w sercu Londynu, jednego z najwspanialszych miast świata. Oferujący tętniące życiem otoczenie akademickie i zaangażowaniem w kształcenie zawodowe uniwersytet może poszczycić się 170-letnią historią, a także niegasnącym zainteresowaniem ponad 20 000 studentów reprezentujących 150 różnych narodowości.

Szeroki wybór kursów oferowany przez University of Westminster zostały indywidualnie i niezależnie ocenione jako doskonałe. Umiędzynarodowienie, nastawienie na zrównoważony rozwój oraz zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie to obecnie kierunki rozwoju Uniwersytetu.

Uznany na arenie międzynarodowej Department of Politics and International Relations gości Centre for the Study of Democracy (założone w 1989 r.) oraz program badawczy i edukacyjny Governance and Sustainability (uruchomiony w 2007 r.) - obydwa z nich mają swój wkład w rozwój projekt GAVA.

Osoba kontaktowa: Dr Dan Greenwood

Wydział polityki i relacji międzynarodowych (Department of Politics and International Relations)

University of Westminster

E-Mail: D.Greenwood2(at)westminster.ac.uk

Phone: ­+20 7911 5000 x7627

www.westminster.ac.uk/dpir

Fachhochschule für angewandtes Management - University of Applied Management
Partner

University of Applied Management (UAM) to dynamiczny i innowacyjny partner w kwestiach dotyczących wyższego wykształcenia, specjalizujący się w elastycznym, interaktywnym rozwijaniu kompetencji, opracowywaniu programów nauczania i badaniach zorientowanych na zastosowanie praktyczne. UAM oferuje fachową wiedzę i profesjonalne doświadczenie na polu zarządzania politycznego i publicznego oraz w zakresie szkoleń dla urzędników publicznych zatrudnionych w ramach systemu lokalnych samorządów niemieckich. UAM wykorzystuje elastyczne formy nauczania (edukacja półwirtualna); transfer teorii i praktyki; usługi dostosowane indywidualnie. Teoria i praktyka są przekazywane za pośrednictwem innowacyjnych kursów i seminariów bazujących na projektach prowadzonych przez wysoce wykwalifikowany personel naukowy. Wszyscy przedstawiciele kadry profesorskiej posiadają tytuł doktora oraz kilka lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach, w których się specjalizują.

Osoba kontaktowa: Prof. Matthias Spörrle

Koordynator projektu Erasmus Mundus

University of Applied Management

E-Mail: matthias.spoerrle(at)fham.de

Phone: +49 8122 999 827 303

www.fham.de

Panepistimio Kritis - University of Crete
Partner

University of Crete (UoC) bierze udział w kilku lokalnych, regionalnych i międzynarodowych programach w zakresie badań i rozwoju, szkoleń i nauczania, w tym w programie Erasmus. UoC posiada odpowiednią kadrę i wyposażenie pozwalające wdrażać i administrować wieloma programami tego typu. UoC to instytucja oferująca wiele specjalizacji, która zorientowana jest na prowadzenie badań. Jest to uniwersytet o ustanowionej reputacji zarówno w kraju, jak i za granicą, oferujący najnowocześniejszy program nauczania i programy dla absolwentów. Oferuje one swoim studentom możliwości prowadzenia badań oraz rozwijania własnych inicjatywy, co dowidzi dynamicznego i innowacyjnego charakteru uczelni. Uniwersytet kształci około 16 000 studentów. Kadra uniwersytetu obejmuje 511 nauczycieli i pracowników naukowych. Sprawne działanie instytucji jest również możliwe dzięki ponad 489 pracownikom administracyjnym. University of Crete zebrał wiele gratulacji w związku z doskonałym administrowaniem w ramach Programu Erasmus.

Osoba kontaktowa: Eleftheria Alefandinou, MA

Kierownik, Wydział relacji międzynarodowych i programów europejskich (Division of International Relations and European Programmes)

University of Crete, Rethymno Campus, Grecja

E-Mail: alefandinou(at)admin.uoc.gr

Phone: +30 28310 77724

www.uoc.gr

Graduate Institute for food, animal health, agricultural and environmental sciences VetAgro Sup, Francja
Partner

VetAgro Sup to francuska instytucja publiczna oferująca wyższe wykształcenie, powstała w styczniu 2010 r. po połączeniu istniejących wcześniej francuskich „Grandes Ecoles”: Enita Clermont, National Graduate School for Agriculture, oraz Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, Graduate School for Veterinary Medicine. Nowo założony VetAgro Sup Institute oferuje kształcenie w dwóch podstawowych dziedzinach – rolnictwo i weterynaria. Instytucja dysponuje dwoma kampusami: kampus agronomiczny w Clermont i kampus weterynaryjny w Lyon. W projekcie uczestniczyć będzie przede wszystkim kampus agronomiczny w Clermont (wcześniej znany jako Enita Clermont). Kursy przeznaczone dla inżynierów agronomii oferowane na Kampusie Clermont na poziomie studiów magisterskich często obejmują zagadnienia związane z rządzeniem i analizą. Kadra nauczycielska posiada cenne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów mających na celu wspieranie instytucji rządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Osoba kontaktowa: Christophe Déprés

Koordynator projektu GAVA

Instytut VetAgro Sup, Francja

E-Mail: christophe.depres(at)vetagro-sup.fr

Phone: +33 (0) 4 73 98 29 36

www.vetagro-sup.fr