Partnerzy projektuConsortium MembersMitglieder des KonsortiumsΜέλη του ομίλουLes membres du consortium
 


Μέλη του ομίλου  

Πανεπιστήμιο της Λοντζ- University of Lodz
Επικεφαλής του δικτύου

Το Πανεπιστήμιο της Λοντζ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της κεντρικής Πολωνίας, με πληθυσμό πάνω από 40.000 φοιτητές και 4.000 εργαζόμενους περίπου σε δώδεκα (12) σχολές και ορισμένες  διεπιστημονικές μονάδες, όπως  το Κέντρο Αριστείας KNOWBASE και το Κέντρο Καινοτομίας Υψηλής Επιτάχυνσης. Η έννοια της δια βίου μάθησης κατέχει σημαντική θέση στην αποστολή του ιδρύματος.  Κάθε χρόνο, το πανεπιστήμιο παρακολουθεί τις αλλαγές και εξελίξεις στην εκπαίδευση και προσπαθεί να προτείνει τρόπους και περιεχόμενο διδασκαλίας σχετικό με μοντέρνα και Ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα περισσότερα από τα βασικά μαθήματα έχουν λάβει πιστοποιητικό ποιοτικής διδασκαλίας από την Επιτροπή Πανεπιστημιακής Αξιολόγησης, όπως και τη θετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άτομο επικοινωνίας:  Karolina Tomczyk, MA

Συντονίστρια προγράμματος

University of Lodz, Poland

E-Mail: mkulik(at)uni.lodz.pl

τηλέφωνο: +48 42635 47 52

www.uni.lodz.pl

www.proedu.uni.lodz.pl

http://www.proedu.uni.lodz.pl

Πανεπιστήμιο Γουεστμίνστερ- University of Westminster
Μέλος του ομίλου

Το Πανεπιστήμιο του Γουεστμίνστερ είναι ένα δυναμικό και διεθνές με διευρυμένες δραστηριότητες εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Harrow στην καρδιά του Λονδίνου, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Με ένα ζωηρό εκπαιδευτικό περιβάλλον και μία δέσμευση στην εκπαίδευση με στόχο τον επαγγελματικό βίο, το Πανεπιστήμιο έχει μία διακεκριμένη ιστορία 170 ετών, και συνεχίζει να προσελκύει πάνω από 20.000 φοιτητές  από 150 διαφορετικά έθνη. Ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων του Γουεστμίνστερ έχουν αξιολογηθεί ανεξάρτητα ως εξαιρετικά. Η διεθνοποίηση, η απασχολησιμότητα και η βιωσιμότητα είναι στοιχεία κλειδιά στο όραμα του Πανεπιστημίου για το μέλλον. Το διεθνώς αναγνωρισμένο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων φιλοξενεί το Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας (συστήθηκε το 1989) και το πρόγραμμα σπουδών και έρευνας  στη Διακυβέρνηση για Βιωσιμότητα (που ξεκίνησε το 2007), συνεισφέρουν στο πρόγραμμα GAVA.

Άτομο επικοινωνίας: Dr Dan Greenwood

Department of Politics and International Relations

University of Westminster

E-Mail: D.Greenwood2(at)westminster.ac.uk

Phone: ­+20 7911 5000 x7627

www.westminster.ac.uk/dpir

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Διοίκησης- University of Applied Management
Μέλος του ομίλου

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Διοίκησης (UAM) είναι ένας δυναμικός και καινοτόμος εταίρος στην ανώτατη εκπαίδευση που ειδικεύεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και στην ανάπτυξη και  εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και έρευνας.  To UAM προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πολιτικής και δημόσιας διοίκησης και στην εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων που ανήκουν στο Γερμανική τοπική δημόσια διοίκηση. Το UAM χρησιμοποιεί μία ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης (ημι-εικονική εκπαίδευση), μεταφορά γνώσης και πρακτικής, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η μεταφορά γνώσης και πρακτικής  επιτυγχάνεται μέσω των καινοτόμων μαθημάτων και των σεμιναρίων βασισμένων σε εργασίες, όπως και μέσω αρκετά εκπαιδευμένου προσωπικού. Το 100% των διδασκόντων είναι κάτοχοι διδακτορικών με επαγγελματική εμπειρία στο χώρο τους.

Άτομο επικοινωνίας:  Prof. Matthias Spörrle

 

Project Coordinator Erasmus Mundus

University of Applied Management

E-Mail: matthias.spoerrle(at)fham.de

Τηλέφωνο: +49 89 999 79 67 60

www.fham.de

Πανεπιστήμιο Κρήτης - University of Crete
Μέλος του ομίλου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συμμετέχει σε διάφορα, τοπικά, εθνικά και διεθνή προγράμματα σε Έρευνα και Ανάπτυξη, επιμόρφωση και διδασκαλία, συμπεριλαμβάνοντας το Erasmus. Το ΠΚ είναι πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο ώστε να υλοποιεί πολλά προγράμματα όπως φαίνεται από τα παλιότερα αλλά και από τα τρέχοντα στα οποία συμμετέχει. Είναι ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη φήμη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και πρωτοβουλίες που αντανακλούν στο δυναμικό του χαρακτήρα. Έχει εγγεγραμμένους περίπου 16.000 φοιτητές. Το προσωπικό του αποτελείται από 511 μέλη διδάσκοντες και ερευνητές. Η λειτουργία του υποστηρίζεται πάνω από διοικητικό προσωπικό που απαριθμεί 489 άτομα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει λάβει συχνά συγχαρητήρια στην εξαιρετική διαχείριση του προγράμματος Erasmus.

Άτομο επικοινωνίας: Eleftheria Alefandinou, MA

Head, Division of International Relations and European Programmes

University of Crete, Rethymno Campus, Greece

E-Mail: alefandinou(at)admin.uoc.gr

Τηλέφωνο: +30 28310 77724

www.uoc.gr

Ινστιτούτο Διατροφής, Υγείας Ζώων και Αγρονομικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών- Graduate Institute for food, animal health, agricultural and environmental sciences- VetArgo Sup

Μέλος του ομίλου

Το VetArgo Sup είναι ένα ανώτατο Γαλλικό  δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 μετά από συγχώνευση δύο πρώην Γαλλικών “Grandes Ecoles”: Enita Clermont, National Graduate School for Agriculture, and Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, Graduate School for Veterinary Medicine”. Το νέο VetArgo Sup βρίσκεται σε δύο μέρη: στο Clermont, όπου υλοποιούνται δράσεις στο πεδίο της αγρονομίας και στη Lyon , όπου υλοποιούνται δράσεις στο πεδίο της κτηνιατρικής. Η συμμετοχή του VetArgo Sup στο πρόγραμμα υλοποιείται κυρίως από την ομάδα του Clermont. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα προς αγρονόμους μηχανικούς συχνά συνδέονται με χαρακτηριστικά και αναλύσεις διακυβέρνησης. Το διδακτικό προσωπικό έχει επίσης σημαντική εξειδίκευση στο συντονισμό προγραμμάτων που έχουν στόχο να υποστηρίξουν κυβερνητικούς οργανισμούς που δρουν σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Άτομο επικοινωνίας: Christophe Déprés

GAVA Project Holder

VetAgro Sup Institute, France

E-Mail: christophe.depres(at)vetagro-sup.fr

Τηλέφωνο: +33 (0) 4 73 98 29 36

www.vetagro-sup.fr