HomeHome StartseiteΑρχικήAccueil
 


Home  

Witamy na stronie GAVA - Governance for sustainable development!

Niniejsza strona zawiera ogólne informacje na temat projektu GAVA, celów przed nim stawianych i uzyskiwanych wyników.

Można tu znaleźć informacje na temat programów studiów magisterskich i doktoranckich, wspólnie opracowanych przez instytucje partnerskie w niniejszym konsorcjum, oraz przez partnerów stowarzyszonych z całego świata.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a i chciał(a)byś dowiedzieć się więcej na temat projektu GAVA, skontaktuj się z koordynatorem projektu lub partnerem lokalnym.

Zrównoważony rozwój jest podstawowym celem nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, lecz również innych krajów. Wiedza dotycząca tego, w jaki sposób można osiągnąć ten cel jest niezwykle istotna przede wszystkim w przypadku urzędników zaangażowanych w przygotowywanie programów zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach działań administracyjnych: centralnym, regionalnym i lokalnym. Promowanie tej wiedzy poprzez działania edukacyjne stanowi kluczowy element nauczania w sektorze edukacji wyższej.

W ramach projektu GAVA partnerzy opracowali program nauczania na poziomie magisterskim i doktoranckim (Governance for Sustainability), przeznaczone dla obecnych i przyszłych pracowników administracyjnych, organizacji pozarządowych i prywatnych. Celem programu jest zapewnienie absolwentom szerokiego zrozumienia w zakresie zrównoważonych trendów, przywództwa i kwestii administracyjnych w ramach zagadnień dotyczących kierowania zespołami ludzkimi i rządzenia w sektorach administracyjnym, ekonomicznym i rolniczym.